Lichtenštejnský dvůr v Květnici

DOKUMENTY

V této části stránek Lichtenštejnského dvora naleznete důležité dokumenty, které se pojí k historii ale i nechvalné současnosti tohoto místa, na které byl již 12 let vydán demoliční výměr. Pokládáme však za důležité zveřejnit památkové hodnoty areálu dvora a odborná stanoviska, která byla vydána. 

ODBORNÁ STANOVISKA K PAMÁTKOVÝM HODNOTÁM AREÁLU DVORA

HISTORIK ARCHITEKTURY

Stanovisko Zdeňka Lukeše, historika architektury

ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY

Stanovisko Prof. Ing. arch. Petra Vorlíka, Ph.D. z fakulty architektury ČVUT

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV

Stanovisko Ing. Petra Svobody, vedoucího MCMA, Národní památkový ústav

KLUB ZA STAROU PRAHU

Stanovisko Ing. Petra Svobody, vedoucího MCMA, Národní památkový ústav

NPÚ K VILE

Stanovisko Ing. Petra Svobody, vedoucího MCMA, Národní památkový ústav

MÚ Brandýs n/L. odbor památkové péče

Stanovisko Ing. Petra Svobody, vedoucího MCMA, Národní památkový ústav

Žádost o prohlášení za kulturní dědictví venkova

Stanovisko Ing. Petra Svobody, vedoucího MCMA, Národní památkový ústav

Prohlášení areálu za kulturní dědictví venkova

Prohlášení areálu Lichtenštejnského dvora za kulturní dědictví venkova